Reforma i Rehabilitació

Vilà Vila té especial cura en adaptar-se a qualsevol necessitat del client, ja sigui en qüestions d’horaris, d’organització dels treballadors a l’obra per obtenir la millor simultaneïtat dels treballs amb la normal activitat de l’empresa o del client, i col.laborem, si s’escau, amb industrials aportats per la propietat.

Dins d’aquest camp, l’empresa realitza reformes i rehabilitacions dins de cases unifamiliars, edificis plurifamiliars, residències, oficines, empreses, adequació de jardins i terrasses, botigues, restaurants i altres edificacions similars.