Enderrocs Vilà Vila

EEnderrocs Vilà Vila som una empresa pertanyent al grup empresarial Vilà Vila. Oferim el servei integral de qualsevol tipus d’enderroc, des del més petit al més gran, des del més senzill al més complex.

Segons les característiques de l’enderroc a fer, apliquem la metodologia de treball més adient a cada situació, com poden ser:

  • Totalment per mitjans mecànics.
  • Amb mitjans mecànics i de forma manual.
  • Exclusivament de forma manual.
  • Deconstrucció selectiva.
  • Detecció, localització i gestió de residus perillosos.
  • Neteja i buidat d’edificis i naus.
  • Disposició de maquinària de demolició amb conductor.
  • Retirada i gestió de materials de fibrociments / Uralita.
  • Etc.

En cas d’urgència oferim disponibilitat d’actuació de 24h durant tot l’any.

En tots els casos, oferim un servei integral de forma que, el client no s’haurà de preocupar de cap de les gestions administratives, permisos, estudis, informes, plans de seguretat, etc., necessaris en tot projecte d’enderroc.

Ens avala una dilatada experiència de més de 40 anys i més de 2.000 enderrocs realitzats amb èxit i garantia de satisfacció.

Per tal de continuar garantint els alts nivell d’eficàcia i seguretat, estem en un constant procés de renovació de maquinària i de formació del personal, incorporant les darreres innovacions en tecnologia i seguretat.

Com a gran actiu, disposem de maquinària d’última generació i d’un equip humà especialitzat, altament qualificat, amb àmplia experiència.

Estem inscrits en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) i formem part del Gremi de Constructors. Disposem de classificació empresarial per a l’activitat.