Enderroc Mecànic

Els enderrocs per mitjans exclusivament mecànics en comparació amb el manual tenen l’avantatge de ser més ràpids i econòmics, garantint sempre la màxima seguretat.

Aquests tipus d’enderrocs són els més indicats sempre que es tracti d’edificis o construccions aïllades que permetin l’accés a la maquinària que realitza l’enderroc i la retirada de runes.

Disposem de maquinària lleugera i pesada, des dels 1.000 Kgs. fins a 80 Tns. i podem oferir el nostre servei tant a empreses com a entitats i organismes públics o particulars.