Valoració i Compra de Ferralla i Metall

A través de l’empresa del Grup, Descat, gestionem la compra i valorització, el reciclatge i la recuperació de ferralla i metalls.

La compra i venda, les importacions i exportacions d’aquest tipus de materials formen part de l’activitat diària de l’empresa.

Totes les plantes de reciclatge de DesCat, tenen com a principal objectiu donar servei als seus clients i proveïdors, ja siguin empreses i industries de qualsevol sector, d’administracions públiques i clients autònoms o particulars.