Valoració i Compra de Ferralla i Metall

El Grup Vilà Vila, a través de la seva empresa Descat gestiona el reciclatge, la recuperació i valoració de ferralla i metalls.

La compra i venda, les importacions i exportacions d’aquest tipus de materials formen part de l’activitat diària de l’empresa.

Totes les plantes de reciclatge de DesCat, tenen com a principal objectiu donar servei als seus clients i proveïdors, ja siguin empreses i industries de qualsevol sector, d’administracions públiques i clients autònoms o particulars.