Obres Hidràuliques

Les obres hidràuliques realitzades per Vilà Vila contemplen des de l’execució de xarxes de sanejament d’aigües residuals i pluvials, diferents actuacions en les lleres de rius i torrenteres, dipòsits i pous de bombeig, fins a qualsevol altra actuació relacionada amb el món de l’aigua i la seva gestió.

Be Sociable, Share!