Aceptació de runes

El primer pas del procés de reciclatge de runes de la construcció, RCD’s, és el de l’acceptació del material.

En la planta fixa de que disposem, les runes provenen de tota la comarca i el seu origen són els enderrocs, l’obra nova, reformes i obra civil. També recepcionem les de les deixalleries municipals que recullen les runes originades per particulars.