Seguretat i Salut

Vilà Vila, complint amb tota la legislació vigent i vetllant per la seguretat i salut dels seus treballadors i els de les empreses que hi col·laboren, compta amb un departament de PRL que es recolza amb un servei de prevenció extern.

Pel que fa als aspectes de salut, també tenim establert el corresponent acord amb una mútua d’accidents de treball i malalties professionals.