Gestió de Deixalleries Municipals

Contenidors Vilà Vila té molta experiència en la gestió de les deixalleries, des de l’any 2002 que en gestiona.

El personal que dirigeix la deixalleria esta altament qualificat i format per gestionar la seva explotació i així poder oferir el millor tracte i assessorament als seus usuaris.

Es realitzen campanyes mediambientals amb el consentiment de l’ajuntament per tal de fomentar l’ús de la deixalleria, com xerrades a col•legis, residencies d’avis, entrega de calendaris, etc.

Contenidors Vilà Vila disposa d’una amplia flota de camions que es coordinada pel departament de transit que garanteix la recollida de residus en la major celeritat possible. El qual garanteix que la deixalleria pugui continuar funcionant amb normalitat i així evitar desbordaments.