Transports de Ferralla i Metalls

DesCat, conscient que cada client té unes necessitats i disponibilitat d’espai diferents, ofereix opcions personalitzades per a cada recollida de ferralla i metalls. Amb aquesta finalitat, l’empresa disposa de contenidors amb capacitats des d’1 fins a 40 m3. D’aquesta manera, els clients de Desferres Catalunya reben un servei flexible i adequat per a cada situació.

DesCat garanteix als seus clients un servei de recollida eficient, ràpid i professional gràcies a un estructurat plantejament logístic. Segons les necessitats del client, es poden realitzar serveis d’urgència el mateix dia o en un termini màxim de 24 hores.