Transports de Residus

Contenidors Vilà Vila posa a la seva disposició una amplia flota de vehicles per tal de recollir qualsevol tipus de residus i productes (granel, paqueteria, contenidors, líquids, pastosos, runes i altres).

    Tots els vehicles estan autoritzats per l’agencia de residus de Catalunya:

  • Codi transportista de residus industrials: T- 316
  • Codi transportista de residus de la construcció o demolició: T- 316 (abans T-20)

Be Sociable, Share!