Contenidors i embalatges

Vilà Vila Serveis ambientals us ofereix diferents tipus de contenidors i embalatges aptes per la gestió i transport de qualsevol tipus de residus, adequats a tots els sectors. També disposa d’un taller metalúrgic que permet adaptar qualsevol tipus de contenidor metàl·lic a les necessitats del client. Oferim el servei de lloguer i venda de tot tipus de contenidors, bidons, sacs, caixes big-bags, etc.

 

Per veure models i mides del diferents productes cliqueu sobre la imatge:

Contenidors de cartró

Contenidors per reciclar fluorescents

Contenidors per reciclar piles

Contenidors de plàstic per selectiva

Contenidors per confidencial

Contenidors metàl·lics

Compactadores

Rotocompactadora

Roll packer

Contenidors per sandach

Contenidors cisterna ADR i no ADR

Sacs. bidons i altres materials