Neteja viaria

Contenidors Vila Vilà disposa de la maquinaria i vehicles necessaris per realitzar el servei de neteja viària sigui en espais públics com privats. Aquests serveis consisteixen en l’escombrat i rentat dels vials amb mitjans mecànics.

Els vehicles que s’utilitzen son màquines d´escombrat autopropulsades, provistes de sistemes d’humidificació, aspiració de la pols i de residus que és generen en les xarxes de vials públics o privats.