Destrucció Confidencial

Actualment, la documentació utilitzada en moltes empreses necessita mantenir uns nivells de seguretat molt elevats per tal d’evitar que terceres persones hi tinguin accés. La millor manera de complir tots aquests requisits legals per evitar possibles sancions o multes és comptar amb el servei d’una empresa especialitzada.

Vilà Vila Serveis ambientals ofereix el servei de recollida i destrucció d’informació confidencial, en qualsevol tipus de suport, donant compliment a la normativa europea de seguretat DIN 32757-1 i DIN 66399-2, la qual estableix diferents graus de seguretat i la Llei de protecció de dades 15/1999, que ens obliga a establir mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat de les dades de caràcter personal.

Disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per a garantir als nostres clients un adequat tractament de la informació que ens és confiada.

Empresa certificada per la norma UNE-EN 15713:2010