Obra Nova Privada

L’àmplia experiència en la realització d’obres d’edificació ens permet oferir la totalitat de la gestió a realitzar, començant per la redacció del projecte, direcció i control de qualitat, realització de l’obra, i un cop finalitzada i entregada al client, realitzar-ne el seu manteniment si s’escau.

Podem realitzar qualsevol tipologia d’obres d’edificació, sigui per a ús residencial, industrial o turístic.