Desembussaments Vilà Vila

Desembussaments Vilà Vila forma part de Vilà Vila Serveis ambientals.

Els nostres serveis principals són:

  • Desembussaments: Solucionem tot tipus d’embussaments, tant els que es produeixen en vivendes particulars, col·lectors generals com en qualsevol tipus d’indústria.
  • Manteniments preventius: Per evitar urgències realitzem serveis de manteniment preventiu de sifons, arquetes (individuals i comunitàries), baixants i clavegueram municipal, en indústries, comunitats i particulars.
  • Fosses sèptiques: Realitzem el buidat, neteja i transport a planta depuradora d’aigües residuals.
  • Inspecció de canonades amb càmeres de televisió: S’utilitzen els equips de videogravació més avançats que ens permeten visualitzar l’estat interior de les canonades.
  • Localització de canonades: A través de detectors de sondes que indiquen el traçat de la canonada i la profunditat en que es troba.
  • Solució d’inundacions: Solucionem tot tipus d’inundacions en industries, obres, habitatges, pàrquings, etc.
  • Subministre d’aigua potable i industrial: Per tot tipus d’indústries, obres, comunitats, urbanitzacions, piscines, regs, consum humà i altres.
  • Neteges industrials: Neteja industrial de tot tipus de tancs i dipòsits: aeris i subterranis, separadors d’hidrocarburs, túnels de rentat, dipòsits de productes perillosos, etc. així com el transport dels residus resultants de les neteges a plantes autoritzades per l’ARC (Agència de Residus de Catalunya).
  • Transport de productes líquids no perillosos: Servei de transport de tot tipus de productes líquids i pastosos.

Desembussaments Vilà Vila proporcionem solucions integrals de neteja i desembussaments per a xarxes de sanejament particulars, municipals, industrials i públiques. Donem un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies de l’any.

Desembussaments Vilà Vila compta amb les certificacions UNE-EN-ISO 9001/2015 i UNE-EN-ISO 14001/2015.