Desembussaments Vilà Vila

Desembussaments Vilà Vila és una empresa pertanyent al grup empresarial Vilà Vila. Es tracta d’un grup d’empreses de serveis, vinculades als desembussaments, la gestió de residus, així com a la construcció.
La seva seu central està ubicada a Sant de Joan de Vilatorrada, al centre de la comarca del Bages.

  Els nostres serveis principals són:

 • Desembussaments: Solucionem tot tipus d’embussaments, tant els que es produeixen en vivendes particulars, col·lectors generals com en qualsevol tipus d’indústria.
 • Manteniments preventius: Per evitar urgències realitzem serveis de manteniment preventiu de sifons, arquetes (individuals i comunitàries), baixants i clavegueram municipal, en indústries, comunitats i particulars.
 • Fosses sèptiques: Realitzem el buidat, neteja i transport a planta depuradora d’aigües residuals.
 • Inspecció de canonades amb càmeres de televisió: S’utilitzen els equips de videogravació més avançats que ens permeten visualitzar l’estat interior de les canonades.
 • Localització de canonades: A través de detectors de sondes que indiquen el traçat de la canonada i la profunditat en que es troba.
 • Solució d’inundacions: Solucionem tot tipus d’inundacions en industries, obres, habitatges, pàrquings, etc.
 • Subministre d’aigua potable i industrial: Per tot tipus d’indústries, obres, comunitats, urbanitzacions, piscines, regs, consum humà i altres.
 • Neteges industrials: Neteja industrial de tot tipus de tancs i dipòsits: aeris i subterranis, separadors d’hidrocarburs, túnels de rentat, dipòsits de productes perillosos, etc. així com el transport dels residus resultants de les neteges a plantes autoritzades per l’ARC (Agència de Residus de Catalunya).
 • Transport de productes líquids no perillosos: Servei de transport de tot tipus de productes líquids i pastosos.

Desembussaments Vilà Vila proporcionem solucions integrals de neteja i desembussaments per a xarxes de sanejament particulars, municipals, industrials i públiques. Donem un servei d’urgències 24 hores, els 365 dies de l’any.

Desembussaments Vilà Vila compta amb les certificacions UNE-EN-ISO 9001/2008 i UNE-EN-ISO 14001/2004.