DesCat

DesCat (Desferres Catalunya) és una empresa especialitzada en la recuperació de materials fèrrics i no fèrrics (ferralla i metalls).

Va ser fundada a començaments dels anys 80 per oferir un servei de desballestament d’instal·lacions industrials de tot tipus i recuperar-ne els materials valoritzables fèrrics i no fèrrics.

A principis dels anys 90, i d’acord amb les necessitats del moment, Desferres Catalunya amplia la seva activitat, obrint una planta de recuperació de ferralla i metalls diversos per a oferir els serveis de recuperació a un públic més ampli, donant així un valor afegit al client.

Des de l’any 2008 pertany al Grup Vilà Vila, fet que permet als clients gaudir d’una sèrie d’avantatges i serveis que el Grup en sí els pot oferir.