Enderroc Manual

Els enderrocs per mitjans exclusivament manuals tenen l’ avantatge de poder realitzar-se a qualsevol lloc garantint sempre la màxima seguretat, a més, permeten:

 

  • Tenir un control acurat del procés.
  • Continuar amb l’activitat empresarial sense necessitat d’aturar-la.
  • La recuperació d’elements singulars.

antes-despues-2-web