Enderroc Mecànic

Els enderrocs per mitjans exclusivament mecànics en comparació amb els manuals tenen l’avantatge de ser més ràpids i econòmics, garantint sempre la màxima seguretat.

Aquest tipus d’enderrocs són els més indicats sempre que es tracti d’edificis o construccions aïllades que permetin l’accés a la maquinària que realitza l’enderroc i la posterior retirada de runes.

Disposem de maquinària lleugera i pesada, des de 1.000 Kg. fins a 80 Tn. i oferim els nostres serveis tant a empreses com a entitats i organismes públics o particulars.