Desmuntatge, desballestament i demolició

DesCat està especialitzada en el desmuntatge, desballestament i demolició de tot tipus d’instal·lacions (industrials, metal·lúrgiques, agrícoles, ramaderes, d’estacions de servei de carburants, tèxtils, etc), així com la valoració de tots els materials recuperats, executant la neteja final abans de l’entrega de la instal·lació.

Som especialistes en la compra d’actius d’empreses procedents dels cessaments d’aquestes i processos consursals.

A banda de la recuperació de ferralla i metalls, en aquells casos en que a les instal•lacions a desballestar s’hi troba maquinària en bon estat, Desferres Catalunya també du a terme la comercialització de la maquinària d’ocasió per al seu aprofitament. Per exemple, maquinària, eines de taller, mobiliari d’oficina, dipòsits, prestatges, vehicles, etc.

DesCat disposa de mitjans propis per executar tot tipus Desmuntatges, desballestaments i demolició d’equipaments i instal•lacions arribant allà on els nostres clients ens demanin.