Gestió de Residus Industrials

Vilà Vila posa a la seva disposició un conjunt de serveis orientats a donar solució a totes les necessitats derivades de la producció de tota mena de residus industrials, ja sigui a nivell de recollida, transport, neteges, assessorament o reciclatge.

Els oferim contenidors aptes per totes les necessitats des de 60L per petites quantitats fins a contenidors de 40m3, compactadors i trituradors per grans volums, a més disposem d’un taller propi que pot adaptar els contenidors a les necessitats més exigents.

Els serveis que s’ofereixen són:

 

  • Recollida, transport i gestió de tot tipus de residus (rebuig, cartrons, plàstics, ferralla, residus especials, etc).
  • Lloguer i venda de contenidors i recipients per emmagatzemar correctament els residus.
  • Destrucció de documentació confidencial en qualsevol tipus de suport.
  • Serveis de desembussaments i d’urgències, neteja de canonades i clavegueram amb cisternes, serveis d’equips de videogravació i detecció amb càmeres de TV.
  • Neteges a pressió de tot tipus de dipòsits.
  • Recollida selectiva.

Vilà Vila disposa d’un departament d’assessoria ambiental, que facilita el compliment i l’adaptació a la legislació vigent, la tramitació i l’assessorament en la gestió dels residus industrials.