Gestió de Residus Urbans

Vilà Vila efectua la recollida selectiva de residus municipals en nombroses comarques i municipis de Catalunya , essent a més, concessionària per la gestió i transport d’algunes deixalleries municipals.

Posem a la seva disposició un equip tècnic i humà per poder oferir un ampli ventall de solucions als residus urbans.

    Els serveis que s’ofereixen són:
  • Recollida selectiva.
  • Gestió de deixalleries municipals.
  • Gestió i recollida d’abocaments incontrolats.
  • Recollida de voluminosos.
  • Recollides de residus orgànics i inorgànics.
  • Neteja viària.