Valorització i tractament dels residus

Vilà Vila ofereix un tracte individual, personalitzat, àgil i pròxim, atenent les diferents necessitats dels clients buscant la millor solució per tots els sectors.

L’equip de professionals de l’empresa realitza un estudi personalitzat per cada tipus de residus i així poder donar la millor gestió mediambiental i econòmica pel client.

Els serveis que s’ofereixen són:

 

  • Elaboració de diagnòstics de situació de residus i assessorament in-situ segons la legislació mediambiental.
  • Presa de mostres, identificació i condicionament del residu en funció de les seves característiques físico-químiques.
  • Tramitació de la documentació legal per la gestió dels residus.
  • Recollida i transport amb vehicles autoritzats.
  • Valorització o tractament final del residu.
  • Entrega de la documentació acreditativa per la correcta gestió del residu.