Arrenjaments de camins

 

Creem, mantenim i repassem qualsevol tipus de camí amb formació de cunetes, sense aportació de material o amb materials com:

  • Tot-u.
  • Gravilles.
  • Formigó.
  • Asfalt.
  • Estabilitzadors químics (creen una capa dura i impermeable a la superfície del camí per tal de minimitzar les feines de manteniment).