Excavacions i Terraplenats

 

Realitzem moviments de terres per fer:

 • Forats.
 • Rases.
 • Desmunts.
 • Pous.
 • Fer més baix el nivell o superfície horitzontal d’un terreny.
 • Etc.

 

En llocs com:

 • Piscines.
 • Instal.lacions esportives.
 • Edificacions de pisos.
 • Cases unifamilars.
 • Urbanitzacions.
 • Zones verdes.
 • Polígons industrials.
 • Agricultura.
 • Etc.