Voladures

 

 

El servei de voladures consisteix a dinamitar amb explosius un terreny. S’utilitza quan el volum en roca és molt gran o dura i és inviable fer-ho amb martell trencador, sent així un servei més ràpid i econòmic.

Tramitem tots les permisos necessaris per donar un servei complert al client.