Qualitat

El Grup Vilà Vila, en tots els nivells del seu organigrama de totes les seves empreses, compta amb un equip humà molt professional i qualificat, fet que li confereix la possibilitat de realitzar totes les obres i serveis amb la qualitat i estipulacions tècniques requerides.

Vilà Vila des dels seus inicis ha buscat, per sobre de tot, donar un bon servei de qualitat als seus clients.

L’Empresa té un fort compromís adquirit amb els seus clients en el tema de la qualitat, buscant contínuament satisfer les necessitats dels client, posant a la seva disposició l’experiència de la plantilla per tirar endavant els projectes i obres encarregades.

La Qualitat dels nostres serveis és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de tots els processos de l’empresa i la millora continua.

Per aquest motiu s’ha obtingut entre d’altres la norma ISO 9001:2008.