Aceptació de runes

El primer pas del procés de reciclatge de runes de la construcció, RCD’s, és el de l’acceptació del material.

Les runes que arriben a la nostra planta provenen de tota la comarca i el seu origen són enderrocs, obra nova, reformes, obra civil i de deixalleries municipals, que recullen les runes originades per particulars.