Equips mòbils de matxuqueig

Tot i que el punt principal de reciclatge de RCD’s és la planta de reciclatge, sovint es pot fer aquest reciclatge a origen.

Això suposa un gran estalvi principalment en el transport, doncs evitem de portar el material a la planta i un cop processat, torna’l a portar a l’obra.

En aquest sentit ens hem especialitzat en tenir diferents equips mòbils, per adaptar-nos a les necessitats específiques de cada client i cada obra.