Servei d’Assessorament

Contenidors Vilà Vila posa a la vostra disposició el departament d’assessoria ambiental, facilitant el compliment i adaptació a la legislació vigent, la tramitació i l’assessorament en la gestió de tot tipus de residus.

   ASSESSORAMENT I TRÀMITS

  • Assessorament en la millora de la gestió ambiental.
  • Tràmits i elaboració de documents d’obligat compliment.
   • Alta de productor.
   • Fitxes d’acceptació.
   • Declaració anual de residus.
   • Informe preliminar de sols.
   • Contractes de subproductes.
   • Adaptació a la llei d’Intervenció Integral d’Administració Ambiental 3/98 (IIAA).
   • Altres tràmits.