Transports d’Aigua

Desembussaments Vilà Vila li ofereix el servei de subministre i transport de tot tipus d´aigua: Potable (cisternes homologades), industrial i tractada amb les màximes garanties de qualitat.
Disposem de vehicles cisterna de diferents dimensions per cobrir qualsevol necessitat: Ens adeqüem a la quantitat que necessiti el client i podem accedir a qualsevol espai amb puntualitat i rapidesa.

  Adreçat a qualsevol tipus de clients:

 • Particulars
 • Obres.
 • Indústria i serveis.
 • Entitats públiques.
 • Altres.

  Les aplicacions dels diferents tipus d´aigua poden ser:

 • Piscines.
 • Industria.
 • Obres.
 • Consum humà.
 • Regs (Agrícoles, vials, carrers).
 • Comunitats.
 • Urbanitzacions.
 • Situacions excepcionals: Falta d´aigua potable, sequeres, etc.