Cookies

CATALÀESPAÑOLENGLISH

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema al seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La utilitat de la cookie és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquella pàgina. Encara que molta gent no ho sap, les cookies s’utilitzen des de fa més de 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per la World Wide Web.

Què no és una cookie?

No és un virus ni un troià, ni spam, ni spyware ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no acostumen a emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit, dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que es guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no l’associa a vostè com a persona sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i proba a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome, veurà que la web no s’adona que és vostè la mateixa persona, perquè en realitat està associada al navegador, i no a la persona.

Quin tipus de cookies existeixen?

Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre d’altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim o un de registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què són les cookies pròpies, i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Què passa si desactivo les cookies?

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies, li mostrem uns exemples:

 • No podrà compartir continguts d’aquell lloc web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar en botigues online.
 • No podrà accedir a l’àrea personal d’aquella web, com per exemple El meu compte o El meu perfil o Les meves comandes.
 • Botigues online: Li serà impossible realitzar compres online, hauran de realitzar-se telefònicament o visitant la botiga física, si és que en disposa.
 • No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com franja horària, moneda o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i tràfic a la web, cosa que dificultarà que aquesta sigui competitiva.
 • No podrà escriure al blog, no podrà pujar fotografies, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
 • No es podrà mostrar publicitat personalitzada, fet que reduirà els ingressos publicitaris del web.
 • Totes les xarxes socials utilitzen cookies. Si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

Es poden eliminar les cookies?

Sí. No només eliminar-les, també bloquejar-les de manera general o particular per a un domini específic.

Per eliminar les cookies d’un lloc web s’ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

 

CONFIGURACIÓ DE COOKIES PER ALS NAVEGADORS MÉS POPULARS

A continuació li indiquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome.

Nota: Aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador.

 1. Vagi a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu, o bé fent clic a la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
 2. Veurà diferents seccions, faci clic a la opció Mostrar opcions avançades.
 3. Vagi a Privacitat, Confiugració de contingut
 4. Seleccioni Totes les cookies i les dades dels llocs
 5. Apareixerà un llistat amb totes les cookies endreçades per domini, Perquè li sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini, introdueixi parcial o totalment la direcció en el camp Buscar cookies.
 6. Després de realitzar aquest filtre, apareixeran a la pantalla una o diverses línies amb les cookies de la web sol·licitada. Ara només ha de seleccionar-la i apretar la X per procedir a la seva eliminació.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer, segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador).

 1. Vagi a Eines. Opcions d’Internet
 2. Faci clic a Privacitat
 3. Mogui la barra lliscant fins a ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox, segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Opcions o Preferències (segons el seu sistema operatiu).
 2. Faci clic a Privacitat
 3. A Historial, esculli Utilitzar una configuració personalitzada per a l’historial.
 4. Ara veurà l’opció Acceptar cookies. Pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a OSX, segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador).

 1. Vagi a Preferències, privacitat
 2. Aquí trobarà l’opció Bloquejar cookies, perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a iOS, segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Configuració, Safari
 2. Vagi a Privacitat i Seguretat, veurà l’opció Bloquejar cookies, perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Executi el navegador i faci clic a la tecla Menú, Ajustar
 2. Vagi a Seguretat i Privacitat, veurà l’opció Acceptar cookies, perquè activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone, segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Obri Internet Explorer, vagi a Més, i després a Configuració
 2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.

 

 

 

 

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. La utilidad de la cookie es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Aunque mucha gente no lo sabe las cookiesse llevan utilizando desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros navegadores para la World Wide Web.

¿Qué no es una cookie?

No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.

¿Qué información almacena una cookie?

Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.

El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona.

¿Qué tipo de cookies existen?

 • Cookiestécnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
 • Cookiesde análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
 • Cookiespublicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, idioma, etc.

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?

Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.

¿Qué ocurre si desactivo las cookies?

Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos ejemplos:

 • No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra red social.
 • El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como suele ocurrir en las tiendas online.
 • No podrá acceder al área personal de esa web, como por ejemplo Mi cuenta, o Mi perfilMis pedidos.
 • Tiendas online: Le será imposible realizar compras online, tendrán que ser telefónicas o visitando la tienda física si es que dispone de ella.
 • No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria, divisa o idioma.
 • El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que la web sea competitiva.
 • No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una aplicación automatizada que publica spam.
 • No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que reducirá los ingresos publicitarios de la web.
 • Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no podrá utilizar ninguna red social.

¿Se pueden eliminar las cookies?

Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.

Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

 

CONFIGURACIÓN DE COOKIES PARA LOS NAVEGADORES MÁS POLULARES

A continuación le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:

 1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de personalización que aparece arriba a la derecha.
 2. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
 3. Vaya a PrivacidadConfiguración de contenido.
 4. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
 5. Aparecerá un listado con todas las cookiesordenadas por dominio. Para que le sea más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en el campo Buscar cookies.
 6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookiesde la web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a HerramientasOpciones de Internet
 2. Haga click en Privacidad.
 3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Opciones Preferencias según su sistema operativo.
 2. Haga click en Privacidad.
 3. En Historialelija Usar una configuración personalizada para el historial.
 4. Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
 2. En este lugar verá la opción Bloquear cookiespara que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Ajustes, luego Safari.
 2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookiespara que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
 2. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookiespara que active o desactive la casilla.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración
 2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

 

 

 

 

What is a cookie?

A cookie is a harmless text file that is stored in your browser when you visit almost any web page. The usefulness of the cookie is that the website is able to remember your visit when you return to browse that page. Although many people do not know, cookies have been used for 20 years, when the first browsers for the World Wide Web appeared.

What is not a cookie?

It is not a virus, or a Trojan, or a worm, or spam, or spyware, or open windows pop-up.

What information does a cookie store?

Cookies usually do not store sensitive information about you, such as credit cards or bank details, photographs, your ID or personal information, etc. The data they keep are of a technical nature, personal preferences, personalization of contents, etc.
The web server does not associate you as a person, but your web browser. In fact, if you regularly browse Internet Explorer and try to navigate through the same website with Firefox or Chrome you will see that the web does not realize that you are the same person because it is really associating the browser, not the person.

What kind of cookies exist?

• Technical cookies: These are the most basic and allow, among other things, to know when a human or an automated application is browsing, when an anonymous and registered user navigates, basic tasks for the operation of any dynamic web.
• Analysis cookies: They collect information about the type of navigation you are doing, the sections you use the most, products consulted, time zone of use, language, etc.
• Advertising cookies: They show advertising based on your browsing, country of origin, language, etc.

What are the own and third party cookies?

Own cookies are those generated by the page you are visiting and those of third parties are those generated by external services or providers such as Facebook, Twitter, Google, etc.

What happens if I desactivate cookies?

To understand the scope that can have disable cookies we show some examples:
• You can not share content from that website on Facebook, Twitter or any other social network.
• The website will not be able to adapt the contents to your personal preferences, as it usually happens in online stores.
• You can not access the personal area of ​​that website, such as My account, or My profile or My orders.
• Online stores: It will be impossible to make purchases online, they will have to be telephone or visiting the physical store if you have it.
• It will not be possible to customize your geographical preferences as time zone, currency or language.
• The website will not be able to perform web analytics on visitors and traffic on the web, which will make it difficult for the website to be competitive.
• You can not write on the blog, you can not upload photos, post comments, rate or rate content. The web will not be able to know if you are a human or an automated application that publishes spam.
• Sectoral advertising can not be displayed, which will reduce the advertising revenue of the website.
• All social networks use cookies, if you deactivate them you will not be able to use any social network.

Can the cookies be eliminated?

Yes. Not only delete, also block, in a general or particular way for a specific domain.
To remove cookies from a website you must go to the configuration of your browser and there you can search the associated to the domain in question and proceed to its removal.

 

 

CONFIGURATION OF COOKIES FOR THE MOST POLITICAL BROWSERS
Here’s how to access a specific cookie from the Chrome browser. Note: these steps may vary depending on the browser version:
1. Go to Settings or Preferences through the File menu or by clicking the personalization icon that appears at the top right.
2. You will see different sections, click the option Show advanced options.
3. Go to Privacy, Content Settings.
4. Select All cookies and site data.
5. A list with all the cookies ordered by domain will appear. To make it easier to find the cookies of a specific domain, enter the address partially or completely in the Search cookies field.
6. After completing this filter, one or several lines with the cookies of the requested web appear on the screen. Now you just have to select it and press the X to proceed with its elimination.
To access the cookie settings of the Internet Explorer browser follow these steps (may vary depending on the version of the browser):
1. Go to Tools, Internet Options
2. Click on Privacy.
3. Move the slider to adjust the level of privacy you want.
To access the cookie settings of the Firefox browser follow these steps (may vary depending on the browser version):
1. Go to Options or Preferences according to your operating system.
2. Click on Privacy.
3. Under History choose Use custom settings for history.
4. Now you will see the option Accept cookies, you can activate or deactivate it according to your preferences.
To access the cookies configuration of the Safari browser for OSX follow these steps (may vary depending on the version of the browser):
1. Go to Preferences, then Privacy.
2. In this place you will see the option Block cookies so that you can adjust the type of blocking you wish to perform.
To access the cookies configuration of the Safari browser for iOS follow these steps (may vary depending on the browser version):
1. Go to Settings, then Safari.
2. Go to Privacy and Security, you will see the Block cookies option so that you can adjust the type of blocking you wish to perform.
To access the browser cookie settings for Android devices follow these steps (may vary depending on the browser version):
3. Run the browser and press the Menu key, then Settings.
4. Go to Security and Privacy, you will see the option Accept cookies to activate or deactivate the box.
To access the browser cookie settings for Windows Phone devices follow these steps (may vary depending on the browser version):
1. Open Internet Explorer, then More, then Settings
2. You can now activate or deactivate the Allow cookies box.

Be Sociable, Share!