Política de privacitat i cookies

Avís Legal i validesa de la informació

L’accés a la pàgina web www.grupvilavila.com i, a la informació relativa a qualsevol dels serveis que s’ofereixen, comporta la acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal pel que, es recomana a l’Usuari que llegeixi atentament el seu contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des del seu portal.

Les condicions que a continuació s’exposen, són les vigents des de la data de la seva última actualització. Dites condicions podran ser modificades en qualsevol moment i, entraran en vigor des de la seva publicació i, seran aplicables a tots els usuaris del portal des de la indicada data.

 Titularitat del domini

En compliment de la legislació vigent, s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és de:

PRO SERRATEIX, SL

Adreça: Carrer de l’Energia 2, Polígon Industrial Pla dels Vinyats II, Sant Joan de Vilatorrada (Bcn).

Telèfon: 93 876 44 44

CIF: B-62.764.337

Email: rgdp@vilavila.com

Política general de privacitat

El dret a la intimitat i, en concret, el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de PRO SERRATEIX, SL.

La finalitat de la present Política és posar en coneixement de l’Usuari com PRO SERRATEIX, SL tractarà aquelles dades personals que puguin ser recollides d’aquest Lloc Web.

El concepte pàgina web comprèn tots els dominis que l’empresa té a Internet i a la xarxa i, a tal efecte, www.grupvilavila.com.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web, en endavant “Usuari”.

 

PRO SERRATEIX, SL està plenament compromesa amb el compliment de la normativa, del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, sent aquest un objectiu prioritari de PRO SERRATEIX, SL. De manera que, PRO SERRATEIX ha pres la determinació d’actuar d’acord amb els següents principis:

 • Tant sols es tractaran aquelles dades que siguin necessàries per dur a terme el servei contractat.
 • Mai s’obligarà a l’Usuari a proporcionar dades personals tret que, aquestes, siguin necessàries per dur a terme el servei contractat.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts existents en aquest Lloc Web com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics vídeos, imatges, icones, tecnologia, software, links i resta de continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic són propietat de PRO SERRATEIX, SL, que disposa del seu dret d’ús i explotació els quals, no s’entenen cedits a l’Usuari.

Queda totalment prohibida la explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen el Lloc Web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts així com, la seva distribució i comunicació pública en qualsevol suport i, per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització expressa i per escrit de PRO SERRATEIX, SL.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de PRO SERRATEIX, SL sense que pugui entendre’s la cessió de cap dret sobre aquests.

Enllaços

Entre els continguts existents en aquest lloc Web s’inclouen enllaços amb altres webs gestionades per tercers, amb l’objectiu de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació intercanviable a través d’Internet.

PRO SERRATEIX SL no es responsabilitza de la existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes i, en conseqüència, no és garant dels serveis i/o informació que  puguin oferir tercers a través dels indicats enllaços.

Queda prohibida la introducció de hiperenllaços amb finalitats publicitaris, comercials o d’associació a pàgines web alienes a l’empresa que permetin l’accés al lloc Web de l’empresa sense el consentiment i/o autorització expressa. En el supòsit que l’empresa ho autoritzi, s’establiran les condicions per introduir enllaços des de les pàgines del lloc Web de l’empresa.

Condicions d’ús del Lloc Web

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del Lloc Web és lliure i voluntari i, es realitzarà sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’Usuari s’obliga a utilitzar la Web de manera correcta i lícita, d’acord amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i ordre públic.

Durant la utilització del Lloc Web per part de l’Usuari, quedaran també prohibides, de forma enunciativa però no limitativa, les següents accions, que puguin ser modificades:

 • La utilització de virus informàtics o de qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar o imitar el funcionament de la Web.
 • Suplantar identitats, interferir o interrompre el serveis, els servidors i les xarxes connectades als serveis o, incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
 • Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d’altres.
 • Falsificar i alterar qualsevol informació de l’empresa.
 • Introduir, emmagatzemar o difondre, a la Web o des d’aquesta, qualsevol informació contrària a la llei, les normes, les costums i l’ordre públic.
 • Col·laborar amb un tercer per a la realització de qualsevol de les conductes descrites.

En relació als continguts i la propietat intel·lectual i industrial:

 • No reproduir el lloc Web de l’empresa ni cap dels seus continguts, si no és mitjançant autorització expressa i per escrit de l’empresa.
 • No suprimir, eludir o manipular els continguts, dades, informació i imatges, disseny i demès identificatius així com, els dispositius tècnics de protecció, o de qualsevol dels mecanismes d’informació que puguin contenir els Continguts.
 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta Pàgina Web.
 • Es considerarà còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la Pàgina Web en qualsevol suport.
 • Estarà prohibit també, reproduir o copiar pel seu ús privat els continguts que puguin ser considerats com a software o base de dades, així com la seva comunicació pública o la posada a disposició de tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual ostenti, el dret a posar a disposició de tercers.

L’empresa, en cap cas, serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu:

 • L’empresa no assumeix cap responsabilitat pel retard, entrega errònia o error al guardar comunicacions d’Usuaris o configuració personals.
 • L’empresa tampoc es responsabilitza de la informació subministrada en el Lloc Web, ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o tercers en motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc Web.
 • L’empresa es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona, per qualsevol motiu i/o interrompre el servei en la seva totalitat o en part en qualsevol moment, amb o sense preavís.
 • La utilització de Lloc Web està subjecte a tota la normativa aplicable i l’Usuari serà únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del Lloc Web.
 • L’empresa no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc Web.
 • L’empresa no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o ús dels continguts del Lloc Web.

Consultes, reclamacions i comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

Per qualsevol suggerència, consulta, queixa o reclamació, l’Usuari pot dirigir-se a l’empresa a través dels canals de comunicació actuals o futurs que s’estableixin i, en concret:

PRO SERRATEIX, SL

Carrer de l’Energia 2, polígon industrial Pla dels Vinyats II, Sant Joan de Vilatorrada

Telèfon: 93 876 44 44

CIF: B-62.764.337

Email: rgdp@vilavila.com

Legislació i jurisdicció competent

El present Avis Legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la legislació vigent.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els Jutjats o Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.

En el supòsit que l’Usuari tingui el seu domicili forma de l’Estat Espanyol, ambdues partes es sotmetran amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Manresa.

Política de Cookies

Les cookies són fitxers enviats a un navegador mitjançant un servidor web per registrar les activitats de l’usuari en una web determinada o en tots les webs i serveis. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquella pàgina. Les cookies acostumen a emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookies és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats. Sense cookies, els serveis que ofereix qualsevol pàgina es veurien mermats notablement.

Aquest lloc web, utilitza les següents cookies:

 • Pròpies: Cookies de sessió per tal de garantir que els usuaris que escriguin comentaris siguin humans i no aplicacions automatitzades per tal de combatre l’spam.
 • Tercers:
  • Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el tràfic i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant-se directament amb Google.
  • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè vostè pugui fer clic a botons del tipus M’agrada o Compartir.

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de diferents manera en funció del navegador que estigui utilitzats. Aquí li deixem una Guia ràpida de configuració de cookies per als navegadors més populars.

 Advertiments

 • Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables, ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que poden tenir els tercers mencionats en aquesta política de cookies.
 • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc s’ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels mencionats navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.
 • En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en un servidor ubicats a Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers excepte en els casos en que sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei hi obligui. Segons Google, no guarden la seva direcció IP. Google Inc. És una companyia adherida a l’Acord i Pot Segur, que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a la normativa europea. Si desitja informació sobre l’ús que Google fa de les cookies, li adjuntem aquest enllaç.
 • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies, no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.