Grup Vilà Vila

Vilà Vila és un grup d’empreses d’origen familiar de tercera generació que s’han especialitzat en els sectors de la construcció i el reciclatge, realitzant activitats com: Obres, àrids reciclats, desembussaments, compravenda de maquinària industrial i domèstica, gestió de residus o recuperació de ferralla i metalls.

La seu central es troba a Sant Joan de Vilatorrada, al centre de la comarca del Bages, des d’on ofereix els seus serveis arreu de Catalunya. Compta amb plantes i delegacions al Bages, Osona, l’Anoia, el Vallès i Barcelona.

L’empresa pionera del grup és Excavacions Vilà Vila, que va començar a operar el 1975, de la mà del seu fundador Lluis Vilà Berengueras.

L’activitat inicial d’Excavacions Vilà Vila era la de lloguer de maquinària amb operari. Amb el temps va ampliar la seva activitat a urbanitzacions i obres públiques, i l’any 1983 constitueix Enderrocs Vilà Vila.

Preocupats per la gestió de les runes procedents d’aquestes activitats, es crea l’empresa Reciclàrids, que es dedica al reciclatge de residus de la construcció tant en origen com a planta.

Decidits en aprofundir el compromís empresarial adquirit amb la preservació del medi ambient, l’any 1994 es constituïa Contenidors Vilà Vila, que en l’actualitat és Vilà Vila Serveis ambientals, i ofereix un servei integral de la gestió de tot tipus de residus, des de l’assessorament fins al reciclatge i valorització passant pel transport fins als desembussaments.

Com a complement a aquesta activitat, i a través de l’empresa DesCat, ens hem especialitzat en la recuperació de ferralla i metalls així com la compra/venda de maquinària industrial i domèstica.

Aquesta breu història de Vilà Vila, arribant a la especialització actual, ha estat possible gràcies a un equip humà, que compromès amb les diferents empreses del grup, mostren una serietat i rigor professional en totes les facetes de les seves tasques. Persones compromeses amb la construcció d’un futur millor.

Be Sociable, Share!